Programujemy

W naszej ofercie znajdą Państwo : aplikacje dostępowe (sieciowe, mobilne i mieszane) do serwisów wystawionych na stronach www w tym bazodanowych z panelami płatności elektronicznej, aplikacje zarządzające sieciami LAN i WAN dla urządzeń mobilnych i komputerów stacjonarnych, aplikacje dostępowe do zasobów informacyjnych firmy(księgowe, CRM, magazyny, korespondencja) przez urządzenia mobilne i stacjonarne, aplikacja wspomagająca organizację konferencji i szkoleń, umożliwiająca dostęp do materiałów konferencyjnych, działań interaktywnych dla urządzeń mobilnych (przy użyciu kodów QR i/lub 1-wymiarowych) usługa dostępu do repozytorium dokumentów ze zróżnicowaniem dla różnych grup kompetencji (przy użyciu kodów QR i/lub 1-wymiarowych) z funkcjami wydruku, usługa konferencji prasowych wraz z rozsyłaniem dokumentów i zbierania pytań , ankiet w oparciu o platformę informacyjną dla urządzeń mobilnych (przy użyciu kodów QR i/lub 1-wymiarowych), serwis e-Faktura (fakturowanie, PDF, wezwanie do zapłaty, powiadomienie SMS o terminie płatności, integracja z kontem bankowym, dostęp przez urządzenia mobilne), aplikacje komunikacyjdigitalne za pomocą SMS zintegrowane z serwerem operatora GSM, aplikacje CRM dla urządzeń mobilnych i stacjonarnych, dedykowane aplikacje lokalne, mobilne lub sieciowe na wszystkie platformy systemowe wykonywane zgodnie z wymaganiami Klienta.Każdą z oferowanych aplikacji można przed wdrożeniem dostosować do indywidualnych potrzeb Klienta, a także rozbudowywać o kolejne, ustalone z Klientem funkcjonalności.Wszystkie dostarczane przez nas systemy mogą zostać objęte umową SLA.

Wsparcie techniczne realizujemy w uzgodnionym z Klientem reżimie czasowym. Dla krytycznych systemów biznesowych oferujemy SLA w reżimie 7/24.