Testy automatyczne

Automatyzacja testów  pozwala na skrócenie czasu trwania testów regresji, przy tym daje większe zaufanie do aplikacji testujemy :

  •  poprawność – zgodność aplikacji z oczekiwanym klienta
  • wydajność – weryfikacja szybkości działania
  • niezawodność – odporność na działanie pod obciążeniem
  • bezpieczeństwo – ochrona danych, odporność na ataki

Przygotowujemy testy automatyczne w dowolnym narzędziu wskazanym przez klienta np :

  • JUnit
  • CppUnit
  • soapUI
  • WebInject
  • Selenium
  • HP Quality Center