Testy manualne

Testy systemów obejmujące testy systemów i multisystemów, testy aplikacji desktopowych, testowanie nowych rozwiązań sieciowychlaptop takich jak strony WWW, intranety, extranety oraz aplikacje webowe. Ponadto oferujemy testy SAAS, SOA a także Cloud Computing.

Testy bezpieczeństwa w postaci testów penetracyjnych serwisów internetowych, sprawdzenie ich pod względem podatności na ataki XSS, CSRF, SQL, Injection,RFI oraz innych luk.

GUI, testy graficznych interfejsów użytkownika względem prawidłowego wyświetlania elementów graficznych.

Testy wydajności, sprawdzające reakcję aplikacji na działania użytkownika, a także czas logowania, wyszukiwania, przetwarzania danych czy też załadowania strony. Testy funkcjonalne, obejmujące poszukiwanie błędów w aplikacjach jak również badanie aplikacji pod względem zgodności z wymaganiami klienta.

Testy aplikacji mobilnych: instalacyjne, użyteczności, funkcjonalne, wydajnościowe jak również testy na platformach Android OS oraz iOS.